Participatie in Webinar over evaluatie Wkkgz

8 juli 2021

Op donderdag 8 juli organiseerden het Nivel en de Universiteit van Amsterdam een webinar, naar aanleiding van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het Nivel en de UvA evalueerden de doeltreffendheid en de werking in de praktijk van de Wkkgz. Het evaluatierapport is op 19 februari 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. De wet wordt breed gedragen, maar is niet op alle punten even succesvol. Uit de evaluatie kwamen een aantal verbeterpunten en aanbevelingen voort. Wij gingen hierover fysiek en online in gesprek.

 

‘Werken aan de kwaliteit van de zorg, dat is een opdracht die nooit klaar is! Het door Johan Legemaate en Roland Friele georganiseerde webinar over de resultaten van de evaluatie van de Wkkgz was zeer waardevol. Bijzonder mooi om daar ‘met hart voor elke klacht’ een bijdrage aan te leveren.’

Jiske Prinsen
directeur, skge

‘Leren van klachten was één van de thema’s in het door Johan Legemaate en Roland Friele georganiseerde webinar over de resultaten en de evaluatie van de Wkkgz. Een zeer waardevolle bijeenkomst en daar moet opvolging aan gegeven worden!’

Jacqueline Berkelaar
directeur, De Geschillencommissie