Brief aan Minister voor Medische Zorg

7 juli 2021

De Geschillencommissie, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge) en Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) hebben met veel interesse en aandacht kennisgenomen van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op voorhand willen wij onze waardering uitspreken aan ZonMW en het door Nivel uitgevoerde evaluatieonderzoek. Een belangrijk onderzoek om de veiligheid en kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te verstevigen. Laagdrempelige en effectieve afhandeling van klachten en geschillen over de verleende zorg, draagt daaraan bij.

Dat is waar De Geschillencommissie (zorg), skge en SGIM samen voor intekenen. Vandaar dat wij op 7 juli j.l. een brief schreven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. Minister voor Medische Zorg, mevrouw T. van Ark.

Lees hier de volledige brief!

Klik hier om de volledige brief in te zien!