Samenwerken met hart voor de zorg

Kwartiermakers

Onze kwartiermakers van onschatbare waarde! In het zorglandschap zijn er vanuit de Wkkgz basis ondertussen ruim veertig geschillencommissies actief. De verschillen daartussen zijn groot. De gezamenlijke dialoog tussen alle betrokken partijen en professionals bereiken we alleen met de juiste en ‘stevige’ kwartiermakers. Mensen die vanuit hun hart samen met een professionele blik op de kwaliteit in de zorg, inhoud geven aan de gewenste inhoudelijke en duurzame dialoog. In aanloop naar, op de dag van het kenniscongres zelf aan de hand van een onderscheidend programma, en ook daarna!

Willem Bijleveld

Huisarts (opleider) en Kaderhuisarts Supervisie en Coaching

"Van fouten kan je leren. Wie niet leren wil moet voelen."

Roland-Friele

Roland Friele

Adjunct-directeur Nivel en hoogleraar Tranzo: impact Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg

"De uitdaging blijft om de mens centraal te stellen bij de behandeling en niet de procedures."

Monique Koiter

​Tuchtklachtfunctionaris, ​Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

"​Een tuchtklacht kan (vaak) voorkomen worden door betere communicatie en meer transparantie."

Lex-Mooy

Lex Mooy

Raadsheer Gerechtshof Amsterdam & voorzitter van commissies van de Geschillencommissies Zorg, SGIM en SKGE

“Per jaar hebben zorgverleners tientallen miljoenen professionele contacten met hun cliënten, per jaar worden bij SKGE, Geschillencommissies Zorg en SGIM gemiddeld minder dan 750 geschillen behandeld. In minder dan 0,0001 % van alle contacten met een zorgverlener leidt dit tot een geschil. Om die kwaliteit te bereiken wordt door iedereen heel hard gewerkt”.

Foto kwartiermaker Marnix de Romph

Marnix de Romph

Voorzitter, SGIM

"In de mondzorg werken professionals met hart voor de zorg dus dat betekent mèt oog voor kwaliteit. Daarbij leren we van elkaar en van klachten. Voor dat laatste hebben we de SGIM, voor het eerste is dit congres een mooi moment!”

Annemarie Smilde

Senior consultant gezondheidsrecht, VvAA

“Meer aandacht voor kwaliteitsbevordering in de procedure bij de geschillencommissie.”

Irene Heikens

Directeur, Centramed

"Als er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt, dan kan een open en eerlijk gesprek en een oprecht ‘het spijt me’ van grote waarde zijn. Het voorkomt vaak (al dan niet terechte) klachten en claims. Veel patiënten is het niet eens zozeer te doen om een schadevergoeding. Ze willen gehoord worden en vinden het belangrijk dat andere patiënten niet hetzelfde overkomt."

Caroliena van den Bos

Juridisch medewerker, STICHTING PVP

"Bied de cliënt de mogelijkheid om een klacht af te handelen op de wijze die hij wenst. Laat aan de cliënt de keuze of hij eerst een gesprek wil of meteen een formeel oordeel. Maak de afhandeling zo laagdrempelig mogelijk. Geef de cliënt de ruimte om iemand ter ondersteuning mee te nemen naar een gesprek of zitting. En laat de cliënt bepalen welke inbreng deze ondersteuner heeft."

Sarah Balfoort

Alumna, gezondheidsrecht Erasmus Universiteit / Paralegal, De Geschillencommissie

"Een geschillenprocedure: praktisch waar het kan, juridisch waar het moet."