Onze Kwartiermakers

Van onschatbare waarde!
In het zorglandschap zijn er vanuit de Wkkgz basis ondertussen ruim veertig geschillencommissies actief. De verschillen daartussen zijn groot. De gezamenlijke dialoog tussen alle betrokken partijen en professionals bereiken we alleen met de juiste en ‘stevige’ kwartiermakers. Mensen die vanuit hun hart samen met een professionele blik op de kwaliteit in de zorg, inhoud geven aan de gewenste inhoudelijke en dialoog met meerwaarde. In aanloop naar, op 18 november tijdens het kennis- en ervaringscongres aan de hand van ons onderscheidende programma, én vooral daarna.
Trots op deze kwartiermakers!

Annemarie Smilde

Senior consultant gezondheidsrecht, VvAA

“Meer aandacht voor kwaliteitsbevordering in de procedure bij de geschillencommissie.”

Arno Akkermans

Hoogleraar privaatrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam

“De invulling van de actieve onderzoeksplicht van de zorgaanbieder. Niet iedereen heeft het in de gaten, maar het is de 'geheime sleutel' tot een werkelijk betere afwikkeling van klachten en schade.”

Caroliena van den Bos

Juridisch medewerker, STICHTING PVP

"Bied de cliënt de mogelijkheid om een klacht af te handelen op de wijze die hij wenst. Laat aan de cliënt de keuze of hij eerst een gesprek wil of meteen een formeel oordeel. Maak de afhandeling zo laagdrempelig mogelijk. Geef de cliënt de ruimte om iemand ter ondersteuning mee te nemen naar een gesprek of zitting. En laat de cliënt bepalen welke inbreng deze ondersteuner heeft."

Irene Heikens

Directeur, Centramed

"Als er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt, dan kan een open en eerlijk gesprek en een oprecht ‘het spijt me’ van grote waarde zijn. Het voorkomt vaak (al dan niet terechte) klachten en claims. Veel patiënten is het niet eens zozeer te doen om een schadevergoeding. Ze willen gehoord worden en vinden het belangrijk dat andere patiënten niet hetzelfde overkomt."

Jo Dorscheidt

Universitair docent Gezondheidsrecht, UMC Groningen & Rijksuniversiteit Groningen

“Komen tot een voor patiënten aanvaardbare omgang met klachten en fouten in de gezondheidszorg begint met gerichte aandacht daarvoor tijdens de opleiding van zorgprofessionals, waarbij als vertrekpunt geldt dat het hierbij niet (alleen) om een juridisch onderwerp gaat.”

Lex-Mooy

Lex Mooy

Raadsheer Gerechtshof Amsterdam & voorzitter van commissies van de Geschillencommissies Zorg, SGIM en SKGE

“Per jaar hebben zorgverleners tientallen miljoenen professionele contacten met hun cliënten, per jaar worden bij SKGE, Geschillencommissies Zorg en SGIM gemiddeld minder dan 750 geschillen behandeld. In minder dan 0,0001 % van alle contacten met een zorgverlener leidt dit tot een geschil. Om die kwaliteit te bereiken wordt door iedereen heel hard gewerkt”.

Madelon Hengeveld

Lid bestuur VKIG, Klachtenfunctionaris, Alrijne Zorggroep

“Onafhankelijke laagdrempelige klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris maakt het verschil voor alle betrokkenen.”

Marco Mundt

MDL-arts, voorzitter medisch stafbestuur Flevoziekenhuis, medisch expert Geschillencommissie

“Durf als zorgprofessional bij problemen niet alleen als professional maar ook als mens te praten met de patiënt/cliënt.”

Foto kwartiermaker Marnix de Romph

Marnix de Romph

Voorzitter, SGIM

"In de mondzorg werken professionals met hart voor de zorg dus dat betekent mèt oog voor kwaliteit. Daarbij leren we van elkaar en van klachten. Voor dat laatste hebben we de SGIM, voor het eerste is dit congres een mooi moment!”

Michiel van Berckel Smit

Lid Geschillencommissie Ziekenhuizen, Adviseur Klacht- en Medezeggenschapsrecht

"Een gelijk speelveld is de basis voor goede klacht- en claimafhandeling en creëer je door vanaf het begin goed naar elkaar te luisteren en elkaar tijdig, volledig en begrijpelijk te informeren. Uitgangspunt voor herstel van vertrouwen tussen zorgprofessional en patiënt en een betere schade- en klachtafwikkeling."

Oswald Nunes

Advocaat

"Een goede klachten- en geschillenprocedure draagt bij aan de kwaliteit van zorg."

Roland-Friele

Roland Friele

Adjunct-directeur Nivel en hoogleraar Tranzo: impact Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg

"De uitdaging blijft om de mens centraal te stellen bij de behandeling en niet de procedures."

Sarah Balfoort

Alumna, gezondheidsrecht Erasmus Universiteit / Paralegal, De Geschillencommissie

"Een geschillenprocedure: praktisch waar het kan, juridisch waar het moet."

Titia Lekkerkerk

Manager Producten en Diensten, Patiëntenfederatie Nederland

“Gaat er iets niet goed in de zorg? Dan willen patiënten een luisterend oor, erkenning en horen dat er iets verandert zodat het niet meer kan gebeuren. En hoe realiseren we dat? Onder andere door tijdige communicatie, openheid en laagdrempelige klachtafhandeling.”

Willem Bijleveld

Huisarts (opleider) en Kaderhuisarts Supervisie en Coaching

"Van fouten kan je leren. Wie niet leren wil moet voelen."