Samenwerken met hart voor de zorg
Samenwerken met hart voor de zorg
 • Brede maatschappelijke dialoog
 • Voor iedereen met een groot hart voor de zorg
 • Uniek hybride interactief programma
 • Leren van klachten én van elkaar

Kenniscongres
18 november 2021

Claim je 'positie'

Samenwerken met
hart voor de zorg

Wij willen 4 jaar kennis en ervaring - rondom het afhandelen van klachten en geschillen in de Zorg - laten leiden tot normatieve professionalisering binnen de Zorg. We gaan de komende periode iedereen (alle betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’ aanspreken en roepen op tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg!

Ons gezamenlijk hoogtepunt is hét hybride kenniscongres met een aantal stevige kwartiermarkers op 18 november 2021.

Partners

Jiske Prinsen, directeur SKGE
Jiske Prinsen

directeur, skge

Jaqueline Berkelaar, directeur geschillencommisie
Jacqueline Berkelaar

directeur, De Geschillencommissie

Laten we van
elkaar leren

Jiske Prinsen is directeur-bestuurder van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge), de organisatie die geschilleninstanties faciliteert voor de openbare apotheken en huisartsenzorg. Voor de huisartsenzorg, alsook voor mondhygiënisten, faciliteert skge ook klachtenfunctionarissen. Jacqueline Berkelaar is directeur van De Geschillencommissie in Den Haag, waarbij zestien zorggerelateerde geschillencommissies worden gefaciliteerd. Beiden zijn fervente pleitbezorgers voor meer samenwerking en kennisdeling, altijd met als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Lees verder

Brief aan Minister voor Medische Zorg

7 juli 2021
Geachte mevrouw Van Ark,

De Geschillencommissie, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge) en Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) hebben met veel interesse en aandacht kennisgenomen van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op voorhand willen wij onze waardering uitspreken aan ZonMW en het door Nivel uitgevoerde evaluatieonderzoek. Een belangrijk onderzoek om de veiligheid en kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te verstevigen. Laagdrempelige en effectieve afhandeling van klachten en geschillen over de verleende zorg, draagt daaraan bij. Dat is waar De Geschillencommissie, skge en SGIM samen voor intekenen.

Lees de brief Download PDF Download Evaluatie Wkkgz
Brief Zorgcongres

Programma & meer...

Ons kenniscongres waar we samen in gesprek gaan in de hedendaagse congres-setting. Hybride in optima forma!

Fysieke ontmoetingen met een beperkt aantal deelnemers - 150 mensen - waar het wenselijk is en meerwaarde biedt. Online waar we iedere betrokken partij en zorgprofessional in Nederland (géén limiet in aantal) de mogelijkheid bieden om deel te nemen op afstand. Voor iedere deelnemer GRATIS!

Live interactie vanuit de deelnemers die fysiek aanwezig zijn met de gasten op het VR-podium en dat live - zichtbaar en interactief - te koppelen met alle online deelnemers. Chats, Q&A-sessies en live vlogs… we gaan u verrassen. Dat alles met maar één doel: dialoog!

Wat we nu al weten

Datum:

donderdag 18 november, 2021

Locatie:

Carlton President
Floraweg 25, Utrecht
Congreszaal: Summit

 • 11:30 - 12:40
  Ontvangst met broodje (voor fysieke deelnemers)
 • 12:40 - 13:00
  'Neem plaats’ (fysiek en online)
 • 13:00 - 14:30
  Plenaire programma met gasten, chats, Q&A-sessies, live vlogs en keynote sprekers
 • 14:30 - 14:45
  Wrap-up en einde van het kenniscongres
 • 14:45 - 16:00
  ‘Meet and greet’, drankje en gezonde snacks (fysieke deelnemers)
 • 16:00
  Veilig naar huis...

Claim je positie… neem plaats!

0 dagen 0 uur 0 minuten 0 seconden

Onze Kwartiermakers

Van onschatbare waarde! In het zorglandschap zijn er vanuit de Wkkgz basis ondertussen ruim veertig geschillencommissies actief. De verschillen daartussen zijn groot. De gezamenlijke dialoog tussen alle betrokken partijen en professionals bereiken we alleen met de juiste en ‘stevige’ kwartiermakers. Mensen die vanuit hun hart samen met een professionele blik op de kwaliteit in de zorg, inhoud geven aan de gewenste inhoudelijke en duurzame dialoog. In aanloop naar, op de dag van het kenniscongres zelf aan de hand van een onderscheidend programma, en ook daarna!

Claim je positie als kwartiermaker Bekijk alle kwartiermakers

"Van fouten kan je leren. Wie niet leren wil moet voelen."

Willem Bijleveld

"De uitdaging blijft om de mens centraal te stellen bij de behandeling en niet de procedures."

Roland-Friele
Roland Friele

"​Een tuchtklacht kan (vaak) voorkomen worden door betere communicatie en meer transparantie."

Monique Koiter

“Per jaar hebben zorgverleners tientallen miljoenen professionele contacten met hun cliënten, per jaar worden bij SKGE, Geschillencommissies Zorg en SGIM gemiddeld minder dan 750 geschillen behandeld. In minder dan 0,0001 % van alle contacten met een zorgverlener leidt dit tot een geschil. Om die kwaliteit te bereiken wordt door iedereen heel hard gewerkt”.

Lex Mooy

"In de mondzorg werken professionals met hart voor de zorg dus dat betekent mèt oog voor kwaliteit. Daarbij leren we van elkaar en van klachten. Voor dat laatste hebben we de SGIM, voor het eerste is dit congres een mooi moment!”

Foto kwartiermaker Marnix de Romph
Marnix de Romph

“Meer aandacht voor kwaliteitsbevordering in de procedure bij de geschillencommissie.”

Annemarie Smilde

"Als er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt, dan kan een open en eerlijk gesprek en een oprecht ‘het spijt me’ van grote waarde zijn. Het voorkomt vaak (al dan niet terechte) klachten en claims. Veel patiënten is het niet eens zozeer te doen om een schadevergoeding. Ze willen gehoord worden en vinden het belangrijk dat andere patiënten niet hetzelfde overkomt."

Irene Heikens

"Bied de cliënt de mogelijkheid om een klacht af te handelen op de wijze die hij wenst. Laat aan de cliënt de keuze of hij eerst een gesprek wil of meteen een formeel oordeel. Maak de afhandeling zo laagdrempelig mogelijk. Geef de cliënt de ruimte om iemand ter ondersteuning mee te nemen naar een gesprek of zitting. En laat de cliënt bepalen welke inbreng deze ondersteuner heeft."

Caroliena van den Bos

"Een geschillenprocedure: praktisch waar het kan, juridisch waar het moet."

Sarah Balfoort
.......

Reserveer nu mijn stoel

Ja, dat kan nu al. Nee, je weet nog niet of het dan een fysiek of een online stoeltje is op 18 november a.s.

In juli en augustus proberen we ervoor te zorgen dat het aantal beschikbare stoeltjes perfect aansluit op het aantal deelnemers. Je geeft eenvoudig bij je reservering aan wat je voorkeur heeft en staat daarmee geheel vrijblijvend op onze deelnemerslijst. Uiterlijk 15 september - ruim 2 maanden van te voren - nemen we contact met je op en ontvang je van ons de definitieve reservering als deelnemer.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.