Samenwerken met hart voor de zorg
  • Brede maatschappelijke dialoog
  • Voor iedereen met een groot hart voor de zorg
  • Leren van klachten én van elkaar
  • Onze thema’s: onderwijs, onafhankelijkheid en klantreis

Dé dialoog met meerwaarde!

Claim je 'positie'

Samenwerken met
hart voor de zorg

Wij nemen de uitdaging aan om 4 jaar kennis en ervaring - rondom het afhandelen van klachten en geschillen in de Zorg - te laten leiden tot normatieve professionalisering binnen de Zorg. We benaderen deze periode iedereen (betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’. We ‘spreken aan’ en ‘roepen op’ tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg!

Ons gezamenlijk hoogtepunt - en daarmee het startschot van deze dialoog met meerwaarde - was hét online kennis- en ervaringscongres met een onderscheidend programma samen met stevige kwartiermarkers van 18 november jl. en de duurzame dialoog daarop volgend.

Partners

Jiske Prinsen, directeur SKGE
Jiske Prinsen

directeur, skge

Jaqueline Berkelaar, directeur geschillencommisie
Jacqueline Berkelaar

directeur, De Geschillencommissie

Laten we van
elkaar leren

Jiske Prinsen is directeur-bestuurder van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge), de organisatie die geschilleninstanties faciliteert voor de openbare apotheken en huisartsenzorg. Voor de huisartsenzorg, alsook voor mondhygiënisten, faciliteert skge ook klachtenfunctionarissen. Jacqueline Berkelaar is directeur van De Geschillencommissie in Den Haag, waarbij zestien zorggerelateerde geschillencommissies worden gefaciliteerd. Beiden zijn fervente pleitbezorgers voor meer samenwerking en kennisdeling, altijd met als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Lees verder

Samenwerken met hart voor de zorg door de tijd

Een duurzame dialoog met meerwaarde laten we graag zien in de tijd. Loop met ons mee langs de mijlpalen tot op heden.

Onze Kwartiermakers

Van onschatbare waarde!
In het zorglandschap zijn er vanuit de Wkkgz basis ondertussen ruim veertig geschillencommissies actief. De verschillen daartussen zijn groot. De gezamenlijke dialoog tussen alle betrokken partijen en professionals bereiken we alleen met de juiste en ‘stevige’ kwartiermakers. Mensen die vanuit hun hart samen met een professionele blik op de kwaliteit in de zorg, inhoud geven aan de gewenste inhoudelijke en dialoog met meerwaarde. In aanloop naar, op 18 november tijdens het kennis- en ervaringscongres aan de hand van ons onderscheidende programma, én vooral daarna.
Trots op deze kwartiermakers!

Bekijk alle kwartiermakers

“Meer aandacht voor kwaliteitsbevordering in de procedure bij de geschillencommissie.”

Annemarie Smilde

“De invulling van de actieve onderzoeksplicht van de zorgaanbieder. Niet iedereen heeft het in de gaten, maar het is de 'geheime sleutel' tot een werkelijk betere afwikkeling van klachten en schade.”

Arno Akkermans

"Bied de cliënt de mogelijkheid om een klacht af te handelen op de wijze die hij wenst. Laat aan de cliënt de keuze of hij eerst een gesprek wil of meteen een formeel oordeel. Maak de afhandeling zo laagdrempelig mogelijk. Geef de cliënt de ruimte om iemand ter ondersteuning mee te nemen naar een gesprek of zitting. En laat de cliënt bepalen welke inbreng deze ondersteuner heeft."

Caroliena van den Bos

"Als er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt, dan kan een open en eerlijk gesprek en een oprecht ‘het spijt me’ van grote waarde zijn. Het voorkomt vaak (al dan niet terechte) klachten en claims. Veel patiënten is het niet eens zozeer te doen om een schadevergoeding. Ze willen gehoord worden en vinden het belangrijk dat andere patiënten niet hetzelfde overkomt."

Irene Heikens

“Komen tot een voor patiënten aanvaardbare omgang met klachten en fouten in de gezondheidszorg begint met gerichte aandacht daarvoor tijdens de opleiding van zorgprofessionals, waarbij als vertrekpunt geldt dat het hierbij niet (alleen) om een juridisch onderwerp gaat.”

Jo Dorscheidt

“Per jaar hebben zorgverleners tientallen miljoenen professionele contacten met hun cliënten, per jaar worden bij SKGE, Geschillencommissies Zorg en SGIM gemiddeld minder dan 750 geschillen behandeld. In minder dan 0,0001 % van alle contacten met een zorgverlener leidt dit tot een geschil. Om die kwaliteit te bereiken wordt door iedereen heel hard gewerkt”.

Lex Mooy

“Onafhankelijke laagdrempelige klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris maakt het verschil voor alle betrokkenen.”

Madelon Hengeveld

“Durf als zorgprofessional bij problemen niet alleen als professional maar ook als mens te praten met de patiënt/cliënt.”

Marco Mundt

"In de mondzorg werken professionals met hart voor de zorg dus dat betekent mèt oog voor kwaliteit. Daarbij leren we van elkaar en van klachten. Voor dat laatste hebben we de SGIM, voor het eerste is dit congres een mooi moment!”

Foto kwartiermaker Marnix de Romph
Marnix de Romph

"Een gelijk speelveld is de basis voor goede klacht- en claimafhandeling en creëer je door vanaf het begin goed naar elkaar te luisteren en elkaar tijdig, volledig en begrijpelijk te informeren. Uitgangspunt voor herstel van vertrouwen tussen zorgprofessional en patiënt en een betere schade- en klachtafwikkeling."

Michiel van Berckel Smit

"Een goede klachten- en geschillenprocedure draagt bij aan de kwaliteit van zorg."

Oswald Nunes

"De uitdaging blijft om de mens centraal te stellen bij de behandeling en niet de procedures."

Roland-Friele
Roland Friele

"Een geschillenprocedure: praktisch waar het kan, juridisch waar het moet."

Sarah Balfoort

“Gaat er iets niet goed in de zorg? Dan willen patiënten een luisterend oor, erkenning en horen dat er iets verandert zodat het niet meer kan gebeuren. En hoe realiseren we dat? Onder andere door tijdige communicatie, openheid en laagdrempelige klachtafhandeling.”

Titia Lekkerkerk

"Van fouten kan je leren. Wie niet leren wil moet voelen."

Willem Bijleveld
.......
Aanmelden

Aanmelden voor ons congres is niet meer mogelijk.

Natuurlijk ontvang je graag via onze nieuwsbrief een uitgebreid beeldverslag en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.